Tag Archives: nancypelosi

otis pelosi

Another text from Otis the Town Drunk today.

No gracias.